Protezy na implantach

Niestabilna, latająca w ustach proteza dolna potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. W celu rozwiązania tego dyskomfortu proponujemy naszym pacjentom ustabilizowanie protezy za pomocą implantów lub miniimplantów MDI. Poniżej opisujemy przebieg leczenia umożliwiającego przymocowanie protezy całkowitej do 2 lub 4 implantów za pomocą zatrzasków kulowych lub specjalnej belki retencyjnej. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Możliwe jest także znaczne zmniejszenie jej rozmiarów, gdyż jej utrzymanie zapewnione jest przez implanty a nie poprzez siły adhezyjne pomiędzy dziąsłami a płytą protezy. Rozwiązanie takie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem.W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Po ich zrośnięciu z otaczającą kością przeprowadza się następujące procedury:

  • etap pierwszy (rys.1): po okresie 2,5 miesiąca od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach. Następnie wkręca śruby gojące mające za zadanie wygoić zranioną błonę śluzową nad implantem.
  • etap drugi: (rys.2) po upływie 10-14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone. Lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu filary kulkowe. Następnym krokiem jest pobranie wycisków na indywidualnie dopasowanej łyżce wyciskowej.
  • etap trzeci: (rys.3) technik protetyczny odlewa w laboratorium model i przygotowuje go tak aby jak najdokładniej odwzorowywał warunki panujące w jamie ustnej pacjenta, a następnie wykonuje nową protezę - wyposażoną w silikonowe matryce dla zaczepów kulowych, dzięki którym będzie umocowana w ustach pacjenta.
  • etap czwarty: (rys.4) na ostatniej wizycie lekarz dopasowuje protezę w ustach pacjenta i sprawdza działanie zaczepów kulowych oraz instruuje o sposobie ściągania i zakładania protezy, jest to koniec leczenia. 

Najczęściej zadawane pytania:

  • jak należy dbać o protezę zamocowaną implantach? - sposób dbania o higienę nie różni się od sposobu utrzymywania higieny zwykłej protezy. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych w celu skorygowania ewentualnych sił wyważających lub przeciążających implanty. Zwykle wizyty takie przeprowadza się co 6~9 miesięcy.
  • czy na takiej zasadzie można przymocować też górną protezę? - tak, jest możliwość przymocowania protezy górnej na podobnej zasadzie, można też stosować liczne modyfikacje przedstawionego wyżej sposobu np. poprzez umocowanie protezy na tzw. belce, lub większej ilości zaczepów kulowych. Wszystko jest zależne od warunków kostnych pacjenta.
  • czy proteza na zaczepach kulowych jest faktycznie stabilna w ustach? - tak, są aż 3 rodzaje silikonowych czapeczek umieszczanych w protezie i mających za zadanie stabilizować jej położenie. Początkowo stosuje się czapeczki miękie lub średnie, z czasem gdy pacjent się już przyzwyczai do zakładania i ściągania protezy, można je wymienić na matryce "twarde" które zapewniają największą stabilność i utrzymanie protezy.
  • czy u każdego pacjenta można zastosować taki rodzaj leczenia? - przeważnie nie ma problemów z wykonaniem implantacji w przednim rejonie żuchwy. Zakwalifikowanie pacjenta leczenia odbywa się poprzez analizę panoramicznego zdjęcia RTG oraz ocenę warunkow kostnych w jamie ustnej pacjenta. W wyjątkowo trudnych warunkach kostnych można wykonać protezę na miniimplantach MDI, które charakteryzują się znacznie mniejszą inwazyjnością zabiegu oraz natychmiastowym ustabilizowaniem protezy na wszczepionych implantach.

 

Protezy na implantach

Rys. 1

Protezy implanty Wrocław

Rys. 2

Implanty kulkowe wrocław

Rys. 3

Odbudowa na implantach

Rys. 4


Copyright © 2017 - Vita-Dent.pl