Protezy na implantach - zatrzaski locator

Niestabilna, latająca w ustach proteza dolna potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. W celu rozwiązania tego dyskomfortu proponujemy naszym pacjentom ustabilizowanie protezy za pomocą implantów lub miniimplantów MDI. Poniżej opisujemy przebieg leczenia umożliwiającego przymocowanie protezy całkowitej do 2 lub 4 implantów za pomocą zatrzasków kulowych, zatrzasków typu locator lub specjalnej belki retencyjnej. Proteza całkowita umieszczona na zatrzaskach locator na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Możliwe jest także znaczne zmniejszenie jej rozmiarów, gdyż jej utrzymanie zapewnione jest przez implanty a nie poprzez siły adhezyjne pomiędzy dziąsłami a płytą protezy. Rozwiązanie takie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem.W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Po ich zrośnięciu z otaczającą kością przeprowadza się następujące procedury:

  • etap pierwszy (rys.1): po okresie 2 miesiący od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu zatrzaski kulowe lub Locator. Następnie pobiera wyciski w celu wykonania nowej protezy. Jeśli dotychczas używana proteza jest w dobrym stanie to odrazu na tej wizycie lekarz mocuje zatrzaski do protezy i pacjent wychodzi ze stabliną protezą umocowaną na implantach.
  • etap drugi: (rys.2,3) technik protetyczny wykonuje nową protezę po czym lekarz o dopasowaniu jej w ustach pacjenta cementuje w niej zatrzaski lokator w celu jej ustabilizowania w jamie ustnej pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania:

  • co to jest belka Doldera? - belka Doldera jest to system mocowania protezy w ustach pacjenta o najwyższej możliwej stabilizacji. Belka taka jest przykręcana do 3-4 implantów i dopiero na niej są umieszczone zatrzaski stabilizujące protezę. Rozwiązanie takie zapewnia największą sztywność i stabilność protezy podczas żucia pokarmów przy jednoczesnym najmniejszym obciążeniu dziąseł pacjenta. Zapewnia ona najwyższy możliwy komfort użytkowania protezy wśród rozwiązań ruchomych.
  • jak należy dbać o protezę zamocowaną implantach? - sposób dbania o higienę nie różni się od sposobu utrzymywania higieny zwykłej protezy. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych w celu skorygowania ewentualnych sił wyważających lub przeciążających implanty. Zwykle wizyty takie przeprowadza się co 6~9 miesięcy.
  • czy na takiej zasadzie można przymocować też górną protezę? - tak, jest możliwość przymocowania protezy górnej na podobnej zasadzie, można też stosować liczne modyfikacje przedstawionego wyżej sposobu np. poprzez umocowanie protezy na tzw. belce, lub większej ilości zaczepów kulowych. Wszystko jest zależne od warunków kostnych pacjenta.
  • czy proteza na zatrzaskach locator jest faktycznie stabilna w ustach? - tak, są aż 3 rodzaje silikonowych czapeczek umieszczanych w protezie i mających za zadanie stabilizować jej położenie. Początkowo stosuje się czapeczki miękie lub średnie, z czasem gdy pacjent się już przyzwyczai do zakładania i ściągania protezy, można je wymienić na matryce "twarde" które zapewniają największą stabilność i utrzymanie protezy.
  • czy u każdego pacjenta można zastosować taki rodzaj leczenia? - przeważnie nie ma problemów z wykonaniem implantacji w przednim rejonie żuchwy. Zakwalifikowanie pacjenta leczenia odbywa się poprzez analizę panoramicznego zdjęcia RTG oraz ocenę warunkow kostnych w jamie ustnej pacjenta. W wyjątkowo trudnych warunkach kostnych można wykonać protezę na miniimplantach MDI, które charakteryzują się znacznie mniejszą inwazyjnością zabiegu oraz natychmiastowym ustabilizowaniem protezy na wszczepionych implantach.

 

Protezy na implantach

Rys. 1

Implanty kulkowe wrocław

Rys. 2

Odbudowa na implantach

Rys. 3


Copyright © 2017 - Vita-Dent Dentysta Wrocław