Podłużne zaburzenia zgryzu

Istnieje wiele różnych klasyfikacji, segregujących wady zgryzu występujące u ludzi. Jednym z podstawowych sposobów uszeregowania zaburzeń ustawienia zębów jest zakwalifikowanie wad zgryzu do jednej z trzech klas wg. Angle’a. Zgodnie z powyższą klasyfikacją, pierwsze górne trzonowce (górne szóstki) powinny znajdować nieco z tyłu w stosunku do dolnych pierwszych trzonowców (dolnych szóstek). Zęby górne i dolne powinny być tak ustawione, aby mogły zachodzić na siebie na zasadzie splecionych palców obu dłoni, czy zamka błyskawicznego. Zgodnie z klasyfikacją Angle’a, wyróżniamy 3 klasy nieprawidłowości:
  • Ortodontyczna Klasa I wg. Angle’a – występuje, gdy relacja pomiędzy zębami trzonowymi jest prawidłowa, czyli dolna szóstka znajduje się przed górną szóstką w taki sposób, że pierwszy guzek górnego zęba swoim wierzchołkiem celuje w bruzdę znajdującą się po środku dolnego zęba. Wady z tej grupy przeważnie dotyczą odcinka przedniego i są to zazwyczaj – stłoczenia, przechylenia i rotacje zębów. Przeczytaj więcej o zaburzeniach w tej grupie pacjentów…
  • Ortodontyczna Klasa II wg. Angle’a – charakteryzuje się cofnięciem dolnej szóstki względem górnej szóstki. W wyniku takiego ustawienia zębów trzonowych, dochodzi do przeskoku o jeden guzek zachodzenia zębów górnych i dolnych. Ponieważ zęby podczas rozwoju dążą do wzajemnego kontaktu, dolne zęby ulegają wydłużeniu, a górne zęby przechylają się, powodując stłoczenia i nieestetyczny wygląd. Istnieją dwie podgrupy tej klasy:
    • Grupa I – siekacze są wychylone na zewnątrz
    • Grupa II – siekacze są przechylone do środka
  • Ortodontyczna Klasa III wg. Angle’a – występuje w sytuacji, gdy dolna szóstka znajduje się przed górną szóstką o jeden guzek więcej, niż w przypadku klasy I
O nasileniu wady świadczy odległość pomiędzy zębem trzonowym górnym i dolnym w płaszczyźnie poziomej. Jeżeli relacja pomiędzy trzonowcami górnym i dolnym jest zaburzona w niewielkim stopniu, to często stosuje się określenie klasy guzkowej, ponieważ w wyniku takiej pozycji, zęby są ustawione guzek w guzek. Najczęściej zadawane pytania:
  • Czy rodzaj wady wpływa na czas leczenia ortodontycznego ? Tak, czas leczenia ortodontycznego bezpośrednio zależy od nasilenia wady. Z praktycznego punktu widzenia, każdy pacjent ma inną wadę zębową, w związku z czym, każdy pacjent będzie miał indywidualny plan leczenia. Mimo takiej zmienności, prawidłowe ustawianie zębów u większości pacjentów zajmuje 18 do 24 miesięcy.
  • Mojej wady nie ma na liście, a jednak nie mam prostych zębów. Powyższy opis pokazuje możliwe ustawienia zębów zgodnie z klasyfikacją Angle’a, która odnosi się do płaszczyzny poziomej zębów – tzw. wad dotylnych i doprzednich. Mimo, że ta klasyfikacja dobrze opisuje sytuację większości pacjentów, to posługiwanie się nią wymaga pewnej wprawy. Prawidłową diagnozę ortodontyczną zawsze powinien postawić lekarz planujący leczenie.
Ortodoncja DługołękaKlasa I wg. Angle’a Ortodonta Psie Pole Wrocław Klasa II wg. Angle’a typ drugi Aparat stały Długołęka Klasa III wg. Angle’a

Vita-Dent Stomatologia


Stomatolog Wrocław

ul. Nobla 3, Wrocław

tel. 71 750 12 12


Stomatolog Wrocław

Ogrodowa 17, Kiełczów

tel. 71 398 84 88


Stomatolog Wrocław

Powstańców Śląskich 58a/3, Wrocław

tel. 71 750 15 15

Zadbaj o swoje zęby

Wyślij nam wiadomość aby umówić wizytę