Wskaźniki higieny jamy ustnej

Wskaźniki higieny jamy ustnej służą do powtarzalnej oceny stanu higieny dziąseł i zębów. Dzięki ich zastosowaniu higienistka stomatologiczna jest w stanie pokazać pacjentowi czy stosowane przez niego metody dbania o zdrowie zębów i dziąseł przynoszą spodziewane efekty czy też nie. Ocena taka powtarzana podczas wizyt higienizacyjnych umożliwia cykliczne porównanie skuteczności oczyszczania zębów przez pacjenta.

Nasza higienistka na początku każdego zabiegu higienizacyjnego: usuwania kamienia, piaskowania czy profesjonalnego oczyszczania zębów z fluoryzacją wykonuje pomiar dwóch wskaźników higieny jamy ustnej – PBI i API. Pomiar wskaźników i poznanie ich wyniku zajmuje tylko kilka minut i jest w pełni bezbolesne. Powtórzenie pomiaru przy następnej wizycie i porównanie go pozwala na lepsze zaplanowanie kompleksowego dbania o zdrowie jamy ustnej. Wskaźniki mierzone przez higienistkę to:

  • API (Aproximal Plaque Index) – wskaźnik ten pozwala ocenić ilość płytki nazębnej u pacjenta. Pomiaru dokonuje się badając obecność płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych pacjenta. Wynik podaje się w procentach – jako procent przestrzeni międzyzębowych w których płytka występuje. Umożliwia on bardzo dokładne śledzenie stanu higieny jamy ustnej. API jest jednym z najważniejszych wskaźników ocenianych przed zabiegami wszczepiania implantów oraz zabiegami chirurgicznymi. Wartości wskaźnika powyżej 20% są przeciwwskazaniem do zabiegów implantologicznych i chirurgicznych.
  • PBI (Papilla Bleding Index) – wskaźnik ten obrazuje stan i kondycję dziąseł na podstawie pomiaru krwawienia brodawek międzyzębowych. Podczas badania ocenia się stan brodawek dziąsłowych w 4 stopniowej skali, wynik  jest zależny od ilości krwawiących brodawek oraz stopnia ich krwawienia. Porównując wskaźnik PBI na przełomie czasu możemy stwierdzić czy stan dziąseł w jamie ustnej pacjenta uległ polepszeniu czy też pogorszeniu.

 Najczęściej zadawane pytania:

  • Jak często powinno być wykonywane badanie wskaźników API i PBI? – higienistka stomatologiczna wykonuje pomiar wskaźników podczas każdej wizyty higienizacyjnej, częstotliwość takich wizyt zależy od stopnia dbania o higienę jamy ustnej przez pacjenta. W trakcie każdej takiej wizyty higienistka przeprowadza z pacjentem instruktaż higieny jamy ustnej, podczas którego omawia wyniki wskaźników higieny oraz doradza jak dbać o zęby aby poprawić stan dziąseł.
wskaźniki higieny wrocław