Zadatek na leczenie w Centrum stomatologii Vita-Dent

Uprzejmie informujemy, że w przypadku umawiania długich, ponad 60 minutowych wizyt na niektóre rodzaje leczenia stomatologicznego pobieramy przedpłatę na poczet leczenia w wysokości 50zł. Przedpłata odejmowana jest od kosztów leczenia w momencie jego rozliczenia.

Wpłacona przedpłata przepada w przypadku nie stawienia się pacjenta na wizytę lub w przypadku odwołania wizyty później niż min. 6 godzin przed planowanym terminem. Zadatek jest zwracany w przypadku telefonicznego poinformowania gabinetu o rezygnacji z wizyty min. 6 godzin przed planowanym terminem wizyty.

Zadatek ma na celu zabezpieczenie czasu pracy lekarza przy planowanych dłuższych wizytach i może być pobierany w przypadku planowania następujących zabiegów stomatologicznych:

  • leczenia pod mikroskopem
  • laserowego wybielania zębów
  • leczenia protetycznego
  • leczenia chirurgicznego
  • leczenia implantologicznego

Zadatek na leczenie jest pobierany także w przypadku wcześniejszego 2-krotnego nie zgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania.

Zadatek powinien być wpłacony w gabinecie lub przelewem na konto. Nr konta podany jest w zakładce kontakt.

Pobieranie przez nas zadatku na długie leczenie stomatologiczne ma umożliwić jak najkrótsze terminy wizyt do naszych lekarzy.

Vita Dent Stomatologia Wrocław