Zdjęcia panoramiczne RTG – pantomogram zębów

Zdjęcie panoramiczne RTG – pantomograficzne jest podstawowym zdjęciem diagnostycznym w stomatologii. Stosowane jest często przesiewowo – z racji na niewielką dawkę promieniowania oraz dużą wartość diagnostyczną. Pozwala na wykrycie ognisk zapalnych oraz zmian chorobowych w obrębie kości szczęki już na etapie zanim pojawią się objawy odczuwalne dla pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoczęcie leczenia stomatologicznego i mniejsza ingerencja w organizm pacjenta. W naszej klinice dysponujemy nowoczesnym cyfrowym aparatem panoramicznym Vatech PAX-i3D, dzięki czemu dawka promieniowania rentgenowskiego potrzebna do wykonania zdjęcia zmniejszona jest do absolutnego minimum i porównywalna jest do promieniowania jakie człowiek otrzymuje każdego dnia ze środowiska naturalnego. Zdjęcia panoramiczne rtg wykonujemy naszym pacjentom z następujących wskazań: Zdjęcia panoramiczne wykonujemy również dla pacjentów spoza naszego gabinetu. Wynik badania wydajemy w postaci cyfrowej na płycie CD, nośniku pendrive lub wysyłamy na skrzynkę e-mail pacjenta. Zgodnie z polskim prawem w celu wykonania zdjęcia pantomograficznego rtg niezbędne jest skierowanie od lekarza stomatologa. W przypadku braku takiego skierowania, zdjęcie panoramiczne możemy wykonać dopiero po wcześniejszej konsultacji stomatologicznej połączonej z omówieniem wyniku zdjęcia z pacjentem.
Pantomogram rtg WrocławZdjęcia panoramiczne rtg