Jak przebiega leczenie ortodontyczne

Obecnie wielu pacjentów podejmujących się terapii ortodontycznej zgłasza się do gabinetu w dorosłym wieku. Często są to pacjenci ze „swoją historią” czyli leczeni w przeszłości aparatami ruchomymi lub pacjenci, którzy wcześniej z różnych przyczyn nie podejmowali terapii ortodontycznej. Niezależnie od przyczyn, wady zębowej czy wieku postępowanie jest podobne.
.

Pierwsza wizyta

Pierwszym etapem jest konsultacja ortodontyczna. Lekarz zapoznaje się z oczekiwaniami pacjenta oraz wykonywana jest diagnostyka ortodontyczna. Na pierwszej wizycie są wykonywane zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia zewnątrzustne, a także konieczna diagnostyka radiologiczna. Konsultacja ortodontyczna pozwala ortodoncie ocenić rysy twarzy, linie uśmiechu, funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego, a także ułożenie zębów w zwarciu i spoczynku. Na podstawie zebranych danych, lekarz przygotowuje plan leczenia.
.

Druga wizyta

Na drugiej wizycie zadaniem lekarza jest przedstawienie sposobów leczenia w taki sposób, aby pacjent mógł świadomie wybrać metodę, która mu najbardziej odpowiada. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ metody leczenia mogą się różnić całkowitym czasem leczenia, koniecznością usunięcia zębów oraz poniesionymi kosztami.
.

Trzecia wizyta

Na trzeciej wizycie jest zakładany aparat. Cała procedura zajmuje od 30 do 90 minut i jest bezbolesna. Przeważnie zakładane są wszystkie potrzebne zamki na zęby górne i dolne. Zdarza się też założenie w początkowej fazie leczenia tylko kilku zamków, aby przygotować zęby do bardziej skomplikowanych przesunięć.
.