Przebieg leczenia ortodontycznego

Obecnie wielu pacjentów podejmujących się terapii ortodontycznej zgłasza się do gabinetu w dorosłym wieku. Często są to pacjenci ze „swoją historią” czyli leczeni w przeszłości aparatami ruchomymi lub pacjenci, którzy wcześniej z różnych przyczyn nie podejmowali terapii

ortodontycznej. Niezależnie od przyczyn, wady zębowej czy wieku postępowanie jest podobne.

Pierwsza wizyta ortondontyczna

Pierwszym etapem jest konsultacja ortodontyczna. Lekarz zapoznaje się z oczekiwaniami pacjenta oraz wykonywana jest diagnostyka ortodontyczna, potrzebna do stworzenia planu leczenia. W skład  jej wchodzą zdjęcia  wewnątrzustne, zdjęcia zewnątrzustne, wyciski, a także konieczna diagnostyka radiologiczna. Konsultacja ortodontyczna pozwala ortodoncie ocenić rysy twarzy, linie uśmiechu, funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego, a także ułożenie zębów w zwarciu i spoczynku. Na podstawie zebranych danych, lekarz przygotowuje plan leczenia.

Druga wizyta – plan leczenia

Na drugiej wizycie lekarz  przedstawia plan leczenia czyli wszystkie możliwe sposoby leczenia, długość oraz koszty związane z montażem aparatu w taki sposób, aby pacjent mógł świadomie wybrać metodę, która mu najbardziej odpowiada. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ metody leczenia mogą się różnić całkowitym czasem leczenia, poniesionymi kosztami czy koniecznością usunięcia niektórych zębów.

Trzecia wizyta – montaż aparatu stałego

Jeśli pacjent zaakceptuje plan leczenia, na trzeciej wizycie odbywa się montaż  aparatu. Cała procedura zajmuje maksymalnie 90 minut i jest całkowicie bezbolesna. Przeważnie zakładane są wszystkie potrzebne zamki na górne i dolne zęby. Zdarza się też założenie w początkowej fazie leczenia tylko kilku zamków, aby przygotować zęby do bardziej skomplikowanych przesunięć.

Vita-Dent Stomatologia


Stomatolog Wrocław

ul. Nobla 3, Wrocław

tel. 71 750 12 12


Stomatolog Wrocław

Ogrodowa 17, Kiełczów

tel. 71 398 84 88


Stomatolog Wrocław

Powstańców Śląskich 58a/3, Wrocław

tel. 71 750 15 15

Zadbaj o swoje zęby

Wyślij nam wiadomość aby umówić wizytę