Pionowe wady zgryzu – Zgryz głęboki

Zgryz głęboki jest zaliczany do pionowych wad zgryzu. Jest to wada, która charakteryzuje się nadmiernym nagryzem pionowym, co oznacza, że zęby górne nachodzą na zęby dolne bardziej niż to ma miejsce u pacjentów z prawidłowym uzębieniem. Nagryz pionowy może być na tyle pogłębiony, że górne zęby zamiast wyłącznie kontaktować się z zębami przeciwstawnymi, kontaktują się z dziąsłami, co może prowadzić do poważnych problemów periodontologicznych.

Pacjenci z drugą klasą Angle’a typu pierwszego

Aparat Stały Zakrzów
Wada ta charakteryzuje się nadmiernym wychyleniem zębów siecznych. W żuchwie z powodu braku kontaktu z przeciwstawnymi zębami dochodzi do nadmiernego wyrznięcia zębów przednich dolnych. Dodatkowym niekorzystnym objawem tej wady jest powstanie szpary przednio-tylnej. Istnieje grupa pacjentów, którzy posiadają tzw. „sunday bite” z ang. niedzielny uśmiech. Są to pacjenci, którzy posiadają dwa zgryzy – jeden, który jest podyktowany warunkami zgryzowymi oraz drugi „wyuczony”. Zgryz wyuczony pozwala pacjentom kamuflować wadę na zdjęciach czy przy innych okazjach. Bardzo ważne jest aby przed leczeniem ortodontycznym lekarz poprawnie zdiagnozował istniejącą wadę, gdyż nierozpoznanie „podwójnego zgryzu” może prowadzić do wydłużenia leczenia lub nawet uniemożliwić prawidłowe jego zakończenie.

Zgryz głęboki – występowanie

Nadmierny zgryz pionowy może towarzyszyć każdej wadzie. Lekkie i umiarkowane postaci zgryzu głębokiego bardzo nieznacznie wpływają na rysy twarzy pacjenta, dopiero duże nasilenie zaburzenia może pogorszyć wygląd zewnętrzny. Najczęściej zgryz głęboki spotyka się w wadach ortodontycznych drugiej klasy wg. Angle’a

Pacjenci z drugą klasą Angle’a typu drugiego

Ortodonta Wrocław
O tej wadzie mówimy gdy zęby przednie kompensują drugą klasę Angle’a poprzez przechylenie w kierunku do podniebienia. Pogłębiony nagryz jest spowodowany nadmiernym wyrznięciem zębów górnych. Często zęby przednie w łuku dolnym również ulegają supererupcji (nadmiernemu wyrznięciu). Aby skorygować nieprawidłowości w ustawieniu zębów konieczna jest intruzja zębów górnych i dolnych, co niestety często wydłuża leczenie. Tego typu wada czasami wymaga usunięcia zębów, lub zabiegu operacyjnego, aby w pełni przywrócić estetykę i funkcję układu stomatognatycznego. Zazwyczaj jednak wystarczy zastosować miniimplanty ortodontyczne w celu dystalizacji zębów w odcinku bocznym i wytworzyć w ten sposób miejsce na korektę zębów w odcinku przednim.

Strategie leczenia

Jest wiele strategii leczenia zgryzu głębokiego. Do sposobów leczenia nadmiernego nagryzu pionowego zaliczamy:

  1. Intruzja zębów w odcinku przednim
  2. Zwiększenie wysokości zębowo-wyrostkowych w odcinku tylnym
  3. Zmniejszenie nagryzu pionowego przez wychylenie zębów górnych

Intruzja zębów w odcinku przednim

Intruzja zębów jest dobrym sposobem na niwelację nadmiernego nagryzu pionowego stosowaną u pacjentów nastoletnich jak i dorosłych. Intruzję zębów górnych lub dolnych uznaje się za stabilną metodę korekty tego typu wady ortodontycznej. Ta metoda leczenia polega na dostarczeniu siły, która ma na celu wtłoczenie zębów wgłąb kości. Decyzja o wtłaczaniu łuku górnego czy dolnego powinna być podjęta na podstawie rozważań estetycznych. Jeśli pozycja wargi górnej w spoczynku powoduje nadmierne eksponowanie dziąseł, wskazane jest wtłoczenie zębów w łuku górnym. Eksponowanie zębów siecznych jest coraz mniejsze wraz z wiekiem, dlatego leczenie ortodonta powinien uwzględniać warunki estetyczne podczas szeregowania uzębienia.

Zwiększenie wysokości zębowo-wyrostkowych w odcinku tylnym

Niwelacja zgryzu głębokiego przez zwiększenie wysokości tylnego odcinka zębowego wydaje się bardzo dobrą strategią. Powyższe postępowanie pozwala nie tylko na poprawę nagryzu, ale również korzystnie wpływa na rysy twarzy. Niestety wielkość sił żucia sprawia, że ekstrudowanie zębów tylnych ma dużą tendencję do nawrotu. Metoda zwiększenia wysokości zębowo-wyrostkowej odcinka tylnego może być stosowana u pacjentów we wczesnym okresie rozwoju. Ekstruowanie zębów tylnych u dorosłych uważa się za niestabilne.

Zmniejszenie nagryzu pionowego przez wychylenie zębów

Wychylenie zębów jest bardzo wydajnym i łatwym sposobem na leczenie zgryzu głębokiego. Jest to technika, która może być przydatna przy korekcie nadmiernego nagryzu u pacjentów, którzy oprócz zgryzu głębokiego wykazują również dopodniebienne przechylenie zębów siecznych. Leczenie w powyższy sposób ortodonta zawsze musi przeprowadzić z niezwykłą precyzją, ponieważ wychylanie zębów kwalifikowane jest do ruchów zębowych cechujących się niską stabilnością.

Ortodonta Zakrzów - nagryz prawidłowy

Zgryz / nagryz – prawidłowy

Ortodonta Zakrzów - zgryz głęboki

Zgryz głęboki – nadmierny nagryz pionowy z wychyleniem zębów siecznych

Leczenie ortodontyczne Zakrzów - nagryz pogłębiony

Zgryz głęboki – nadmierny nagryz pionowy z przechyleniem zębów siecznych

Porównanie estetyki uśmiechu w różnych wadach zębowych

Leczenie ortodontyczne Wrocław

Zęby i dziąsła znajdują się w prawidłowej pozycji w stosunku do wargi górnej.

Ortodonta Wrocław

Zarówno zęby jak i dziąsła znajdują się pozycji zbyt nisko w stosunku do wargi górnej.

Ortodonta Wrocław

Zęby i dziąsła znajdują się zbyt wysoko w stosunku do wargi górnej.

Vita-Dent Stomatologia


Stomatolog Wrocław

ul. Nobla 3, Wrocław

tel. 71 750 12 12


Stomatolog Wrocław

Ogrodowa 17, Kiełczów

tel. 71 398 84 88


Stomatolog Wrocław

Powstańców Śląskich 58a/3, Wrocław

tel. 71 750 15 15

Zadbaj o swoje zęby

Wyślij nam wiadomość aby umówić wizytę