Plan leczenia stomatologicznego

Plan leczenia stomatologicznego jest to pisemne podsumowanie wszystkich problemów leczniczych pacjenta, wraz z kompleksowym zaplanowaniem osiągnięcia stanu pełnego zdrowia jamy ustnej. Zdarza się, że pacjenci skarżą się, iż całe życie leczą zęby, a one i tak są zniszczone. Takie efekty są spowodowane doraźnym zaleczaniem problemów stomatologicznych, zamiast podejściem do leczenia metodycznie, zgodnie ze wszystkimi 7 etapami leczenia stomatologicznego. Tak, jak w celu wybudowania stablinego domu niezbędny jest dobry projekt, tak kompleksowe leczenie stomatologiczne, zgodne z zasadami sztuki medycznej, pozwala zachować zdrowie jamy ustnej nawet do końca życia. Jak wygląda przebieg leczenia? Oto uproszczony schemat:
  • pierwsza wizyta: Lekarz stomatolog poznaje problemy stomatologiczne pacjenta i jego oczekiwania odnośnie efektów leczenia. Następnie wykonuje pełną diagnostykę stomatologiczną na którą składają się:
  • po omówieniu z pacjentem zauważonych problemów stomatologicznych, lekarz umawia następną wizytę. Następnie stomatolog tworzy plan leczenia. W zależności od potrzeb, plan leczenia konsultowany jest z lekarzami różnych specjalności: protetykiem, ortodontą, implantologiem czy endodontą.
  • druga wizyta: Na tej wizycie lekarz ma wydrukowany kompleksowy plan leczenia stomatologicznego i przedstawia go pacjentowi. Wyjaśnia wszelkie zapytania i wątpliwości. Pacjent po takiej wizycie zna swoje problemy stomatologiczne, zalecaną kolejność ich leczenia oraz ryzyka mogące wyniknąć w przypadku zaniechania takiego leczenia. Leczenie stomatologiczne wykonywane zgodnie z przedstawionym planem, daje największą pewność właściwego podejścia do problemów zdrowotnych pacjenta oraz szansę zachowania zębów pacjenta nawet do końca życia. W przeciwieństwie to leczenia doraźnego, akcydentalnego, maskującego tylko faktyczne potrzeby zdrowotne w jamie ustnej.
Najczęściej zadawane pytania:
  • Jak wygląda stomatologiczny plan leczenia? – Przykładowy plan składa się z 2 części. Z części opisowej, w której są opisane wszystkie szczegóły i koszty leczenia, oraz części wizualnej, na której pacjent może zobaczyć swoje problemy lecznicze na zdjęciach wewnątrzustnych wykonanych na pierwszej wizycie. Przykładowa część opisowa, widoczna jest na zdjęciach obok.
  • Czy plan leczenia obliguje mnie do rozpoczęcia leczenia? – Kompleksowy plan leczenia jest wskazówką dla pacjenta, sygnalizującą mu jego problemy stomatologiczne. Pacjent sam podejmuje decyzje, czy kontynuuje leczenie dentystyczne zgodnie z przedstawionym planem. Zachowanie zębów do końca życia jest jak najbardziej możliwe, wymaga jednak prawidłowego leczenia stomatologicznego, oraz regularnych wizyty higienizacyjnych w celu zachowania zdrowia jamy ustnej.

Zobacz efekty leczenia:

Vita-Dent Stomatologia


Stomatolog Wrocław

ul. Nobla 3, Wrocław

tel. 71 750 12 12


Stomatolog Wrocław

Ogrodowa 17, Kiełczów

tel. 71 398 84 88


Stomatolog Wrocław

Powstańców Śląskich 58a/3, Wrocław

tel. 71 750 15 15

Zadbaj o swoje zęby

Wyślij nam wiadomość aby umówić wizytę