Tomografia komputerowa szczęki górnej lub dolnej

Stomatologiczna tomografia komputerowa szczęki górnej lub dolnej daje możliwość stworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury i tym samym komputerowe zaplanowanie przebiegu zabiegu chirurgicznego. Głównym wskazaniem do wykonania tego typu badania jest planowane leczenie implantologiczne w obrębie całej szczęki. W przypadku zabiegu wszczepiania implantów w ograniczonym zakresie lub w przypadku konieczności diagnostyki w okolicy pojedynczych zębów zaleca się wykonanie tomografii komputerowej częściowej. Tomografia komputerowa częściowa charakteryzuje się wyższą rozdzielczością badania i umożliwia diagnostykę nawet w obrębie kanałów pojedynczego zęba. Wykonanie badania wolumetrycznej tomografii komputerowej przed każdym zabiegiem implantologicznym jest obecnie złotym standardem postępowania. Dzięki trójwymiarowemu modelowi pola zabiegowego i komputerowemu planowaniu rozmieszczenia, kształtu oraz rozmiaru implantów znacznie wzrasta bezpieczeństwo i przewidywalność planowanego zabiegu. Lekarz implantolog przystępując do zabiegu dysponuje znacznie większą wiedzą na temat kształtu, grubości i twardości tkanki kostnej, niż przy standardowym badaniu rtg jakim jest zdjęcie panoramiczne. W naszej klinice dysponujemy nowoczesnym cyfrowym tomografem komputerowym Vatech PAX-i3D. Najnowszy sprzęt gwarantuje minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego potrzebną do wykonania pełnowartościowego badania tomografii wolumetrycznej. Dawka promieniowania rtg pochłoniętego przy jednym badaniu porównywalna jest do promieniowania jakie pacjent otrzymuje każdego dnia ze środowiska naturalnego. Zgodnie z polskim prawem w celu wykonania badania tomografii komputerowej szczęki lub żuchwy niezbędne jest skierowanie od lekarza stomatologa. W przypadku braku takiego skierowania, badanie tomograficzne możemy wykonać dopiero po wcześniejszej konsultacji stomatologicznej połączonej z badaniem wewnątrzustnym i omówieniem wyniku badania z pacjentem. Badanie tomograficzne wydajemy w postaci cyfrowej na płycie CD wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego dalszego odczytu i obróbki.

Vita-Dent Stomatologia


Stomatolog Wrocław

ul. Nobla 3, Wrocław

tel. 71 750 12 12


Stomatolog Wrocław

Ogrodowa 17, Kiełczów

tel. 71 398 84 88


Stomatolog Wrocław

Powstańców Śląskich 58a/3, Wrocław

tel. 71 750 15 15

Zadbaj o swoje zęby

Wyślij nam wiadomość aby umówić wizytę