Usuwanie implantów zębowych

Leczenie implantologiczne staje się coraz popularniejsze. Z roku na rok coraz więcej pacjentów przekonuje się o zaletach implantów zębów umożliwiających odtworzenie brakującego własnego zęba bez naruszania sąsiednich zębów z zachowaniem maksymalnego komfortu. Niestety, zdarza się, że implanty tak jak własne zęby czasami muszą zostać usunięte. Do najczęstszych przyczyn powodujących konieczność usunięcia implantu należą
  • zanik tkanki kostnej przy implancie i jego ruchomość
  • zanik tkanki kostnej przy implancie i związany z tym defekt estetyczny – w odcinku przednim
  • bolesność na nagryzanie implantu
  • zmiana koncepcji leczenia implantologicznego i co za tym idzie konieczność przeniesienia pozycji implantu w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej
  • uszkodzenie mechaniczne implantu – np. jego pęknięcie
  • bardzo rzadko zdarzają się reakcje uczuleniowe – pacjenci odczuwają wtedy dyskomfort z powodu obecności implantu w jamie ustnej, często bez żadnych widocznych problemów na zdjęciach RTG i wewnątrzustnie
Jeszcze do niedawna jedyną metodą na usunięcie zrośniętego z kością implantu było jego wycięcie z otaczającej go tkanki kostnej. Zabieg taki powodował dość duże zniszczenie kości w okolicy usuwanego implantu i często uniemożliwiał natychmiastowe wszczepienie nowego implantu. Miejsce zabiegu narażone było na duży zanik i 2-3 miesięczne gojenie zanim można było rozważać ponowną implantację. Obecnie dzięki opracowaniu nowych metod leczniczych usunięcie zintegrowanego z kością implantu jest zabiegiem znacznie delikatniejszym, nie powodującym niszczenia otaczającej kości. Usuwany implant jest wykręcany za pomocą zestawu specjalnych kluczy a otaczająca implant tkanka kostna pozostaje nienaruszona. Po usunięciu implantu w zależności od planu leczenia można wykonać wszczepienie nowego implantu lub zabezpieczyć miejsce po implancie wykonując regenerację kostną i zaszywając powstałą ranę. Zabieg jest całkowicie bezbolesny a gojenie następuje szybciej niż po usunięciu zęba. W celu uniknięcia ryzyka konieczności usuwania implantów warto przynajmniej raz na 12 miesięcy zgłosić się na wizytę kontrolną połączoną z diagnostyką radiologiczną. Wizyta taka pozwoli ujawnić możliwe problemy zdrowotne zanim staną się one na tyle zaawansowane iż usunięcie implantu będzie jedyną możliwością leczenia.
Usuwanie implantów zębowych Wrocław implanty zębów usuwanie