Korony na implantach

Korony porcelanowe na implantach są najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o uzupełnienie braku pojedynczego zęba. Pytania i odpowiedzi na temat kwalifikacji pacjentów do leczenia implantologicznego oraz opis jego rodzajów znajdą Państwo na stronie opisującej ogólne wskazania do implantacji. Tutaj zajmiemy się opisem przebiegu leczenia implantoprotetycznego umożliwiającego odbudowanie braku pojedynczego zęba lub zębów za pomocą koron porcelanowych umocowanych na implantach. Główną zaletą leczenia za pomocą implantów w porównaniu do metody alternatywnej czyli odbudowy braku zęba za pomocą mostu protetycznego jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów pacjenta, a tym samym ich nieodwracalnego uszkodzenia. Aby wykonać koronę na implancie, należy po zabiegu implantacji odczekać od 2 do 5 miesięcy w celu zrośnięcia się implantu zęba z kością. W przypadku implantów w dolnej szczęce trzeba odczekac 2~3 miesiące, w przypadku implantów w szczęce górnej czas wgajania jest dłuższy i wynosi 5~6 miesięcy. Po tym okresie przeprowadza się następujące procedury:

  • etap pierwszy (rys.1): lekarz stomatolog po wykonaniu znieczulenia nacina błonę śluzową nad implantami i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach, następnie w ich miejsce przykręca śruby gojące mające za zadanie wygoić zranioną błonę śluzową nad implantem oraz uformować jej odpowiedni estetyczny kształt
  • etap drugi (rys.2): po upływie 10~14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone. Lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe. Ich zadaniem jest dokładne odwzorowanie warunków w jamie ustnej i określenie pozycji implantu na przyszłym modelu odlewanym przez technika. Po umieszczeniu transferów lekarz pobiera wyciski. Wizytę kończy ponowne przykręcenie śrub gojących dziąsło.
  • etap trzeci (rys.3): technik protetyczny na podstawie wycisków dostarczonych z gabinetu implantologicznego odlewa w laboratorium model i umieszcza w nim analogi implantów. Gotowy model stanowi wierne odwzorowanie warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Implanty na modelu są umieszczone dokładnie tak jak w ustach pacjenta. Następnym krokiem technika jest przykręcenie łączników protetycznych i przygotowanie na nich gotowych koron porcelanowych. W zależności od wyboru pacjenta mogą to być korony porcelanowe licowane na metalu lub pełnoceramiczne korony cyrkonowe które charakteryzują się największą możliwą estetyką.
  • etap czwarty (rys.4): na ostatniej wizycie lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantów i sprawdza dopasowanie, kształt i kolor nowych koron protetycznych. Po zacementowaniu koron na stałe, lekarz informuje pacjenta o sposobie higieny wokół implantów i konieczności regularnych wizyt kontrolnych.

Najczęściej zadawane pytania:

  • jak należy dbać o korony zacementowane na implantach? - sposób dbania o higienę koron na implantach nie różni się od sposobu utrzymywania higieny własnych zębów. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych podczas których lekarz stomatolog wykona profesjonalne oczyszczanie zębów.
  • czym się różnią korony cyrkonowe od standardowych? - różnica pomiędzy tymi dwoma typami koron polega na tym, iż korony cyrkonowe wykonane są całkowicie bez udziału metalu, dzięki temu za ich pomocą można osiągnąć najlepsze możliwe efekty estetyczne przy zachowaniu identycznej trwałości jaką charakteryzują się tradycyjne korony porcelanowe. Korony standardowe wykonane są z metalu na który następnie jest napalana porcelana. Powoduje to mniejszą przezierność odbudowy i mniejszą głębię koloru, aczkolwiek efekt estetyczny jest też bardzo dobry i nie odróżnia się od własnych zębów pacjenta. 
  • jaka jest trwałość implantów i zacementowanych na nich koron? - przy prawidłowym dbaniu o higienę jamy ustnej trwałość implantu jest równa trwałości własnych zębów. W przypadku uszkodzenia korony na implancie zawsze może zostać ona ściągnięta, a na jej miejsce można wykonać nową koronę - nie wpływa to na trwałość implantu.
  • jaki jest całkowity czas oczekiwania na wykonanie koron po wgojeniu się implantów? - zaczynając od pierwszej wizyty po zrośnięciu się implantów z kością i założenia śrub gojących trzeba odczekać około 10~14 dni na wygojenie dziąsła. Po tym okresie, na następnej wizycie lekarz pobiera wyciski i odsyła je do laboratorium. Czas wykonania gotowej korony protetycznej na implancie od momentu wycisku to przeważnie ok 3-4 dni roboczych.
  • jak często należy robić przeglądy stomatologiczne koron na implantach? - sytuacja wygląda tutaj identycznie jak w przypadku własnych zębów - zaleca się, aby przeglądy implantologiczne były wykonywane co 6~9 miesięcy. Pozwoli to w porę wykryć wszelkie stany zapalne, które nieleczone mogą prowadzić do zagrożenia trwałości implantów. Regularne zgłaszanie się na przeglądy jest niezbędne w celu zachowania gwarancji na wszczepione implanty.
Korony na implantach cennik

Rys. 1

Korona zęba cyrkonowa na implancie

Rys. 2

Implanty zębów Wrocław

Rys. 3

Implant zęba Wrocław Cena

Rys. 4


Copyright © 2017 - Vita-Dent Dentysta Wrocław