Protezy na implantach: zatrzaski locator lub belka Doldera

Niestabilna, latająca w ustach proteza dolna potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. W celu rozwiązania tego dyskomfortu proponujemy naszym pacjentom ustabilizowanie protezy za pomocą implantów lub miniimplantów MDI. Poniżej opisujemy przebieg leczenia umożliwiającego przymocowanie protezy całkowitej do 2 lub 4 implantów za pomocą zatrzasków kulowych, zatrzasków typu locator lub specjalnej belki retencyjnej – belki Doldera. Proteza całkowita umieszczona na zatrzaskach locator na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Możliwe jest także znaczne zmniejszenie jej rozmiarów, gdyż jej utrzymanie zapewnione jest przez implanty a nie poprzez siły adhezyjne pomiędzy dziąsłami a płytą protezy. Proteza taka jest znacznie lepiej tolerowana, ponieważ może mieć całkowicie wycięte podniebienie. Rozwiązanie takie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą u Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Po zrośnięciu implantów z kością przeprowadza się następujące procedury:

  • proteza na zatrzaskach Locator: po okresie 2 miesięcy od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu zatrzaski kulowe lub zatrzaski Locator. Następnie pobiera wyciski w celu wykonania nowej protezy. Jeśli dotychczas używana proteza jest w dobrym stanie to od razu na tej wizycie lekarz mocuje zatrzaski do protezy i pacjent wychodzi ze stabilną protezą umocowaną na implantach. Jeśli trzeba wykonać nową protezę, to po pobraniu wycisków technik protetyczny wykonuje protezę po czym lekarz po dopasowaniu jej w ustach pacjenta cementuje w niej zatrzaski lokator w celu jej ustabilizowania w jamie ustnej pacjenta.
  • proteza na belce Doldera: wykonanie tego typu protez wymaga wykonanie nowej protezy dopasowanej do kształtu belki mocowanej w ustach pacjenta, trwa to zwykle ok 4-5 wizyt, ale dzięki temu pacjent uzyskuje najwyższy możliwy komfort użytkowania stabilnej protezy z wyciętym podniebieniem.
Najczęściej zadawane pytania:
  • co to jest belka Doldera? – belka Doldera jest to system mocowania protezy w ustach pacjenta o najwyższej możliwej stabilizacji. Belka taka jest przykręcana do 3-4 implantów i dopiero na niej są umieszczone zatrzaski stabilizujące protezę. Rozwiązanie takie zapewnia największą sztywność i stabilność protezy podczas żucia pokarmów przy jednoczesnym najmniejszym obciążeniu dziąseł pacjenta. Zapewnia ona najwyższy możliwy komfort użytkowania protezy wśród wszystkich rozwiązań ruchomych.
  • jak należy dbać o protezę zamocowaną implantach? – sposób dbania o higienę nie różni się od sposobu utrzymywania higieny zwykłej protezy. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych w celu skorygowania ewentualnych sił wyważających lub przeciążających implanty. Zwykle wizyty takie przeprowadza się co 6~9 miesięcy.
  • czy na implantach można przymocować też górną protezę? – tak, jest możliwość przymocowania protezy górnej na implantach, z reguły w przypadku szczęki górnej z powodu rzadszej budowy kości planuje zatrzaski typu locator lub belka Doldera przymocowane są do 3 lub 4 implantów. Wszystko jest zależne od warunków kostnych pacjenta.
  • czy proteza na zatrzaskach locator jest faktycznie stabilna w ustach? – tak, są aż 3 twardości silikonowych czapeczek umieszczanych w protezie i mających za zadanie stabilizować jej położenie. Początkowo stosuje się czapeczki miękkie lub średnie, z czasem gdy pacjent się już przyzwyczai do zakładania i ściągania protezy, można je wymienić na matryce „twarde” które zapewniają największą stabilność i utrzymanie protezy.
  • czy u każdego pacjenta można zastosować taki rodzaj leczenia? – z reguły nawet u pacjentów z dużym zanikiem kości w odcinku przednim szczęki i żuchwy jest możliwość wszczepienia implantów w celu stabilizacji protezy całkowitej. Zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu i planowanie leczenia odbywa się poprzez analizę tomografii komputerowej oraz ocenę warunków kostnych w jamie ustnej pacjenta. W wyjątkowo trudnych warunkach kostnych można wykonać protezę na miniimplantach MDI.

Zobacz efekty leczenia:

Proteza na implantach, zatrzaskach typu locator

Proteza na zatrzaskach typu Locator

Proteza na Locatorach

Proteza na Locatorach

Protezy na implantach Wroclaw

Proteza górna mocowana na belce Doldera i 4 implantach z całkowicie wyciętym podniebieniem

Proteza na implantach i belce Doldera

Proteza górna mocowana na belce Doldera i 4 implantach oraz most porcelanowy dolny

Stabilna proteza Wrocław

Proteza górna na belce Doldera i 4 implantach

Vita-Dent Stomatologia


Stomatolog Wrocław

ul. Nobla 3, Wrocław

tel. 71 750 12 12


Stomatolog Wrocław

Ogrodowa 17, Kiełczów

tel. 71 398 84 88


Stomatolog Wrocław

Powstańców Śląskich 58a/3, Wrocław

tel. 71 750 15 15

Zadbaj o swoje zęby

Wyślij nam wiadomość aby umówić wizytę